Ổ cứng SSD Vaseky V800 120GB 2.5 inch

500.000₫
  • Dung lượng:120 GB
  • Đọc/Ghi ngẫu nhiên:40k/75k IOPS
  • Đọc tuần tự:380MB/s
  • Ghi tuần tự:380MB/s
  • Dung lượng:120 GB
  • Đọc/Ghi ngẫu nhiên:40k/75k IOPS
  • Đọc tuần tự:380MB/s
  • Ghi tuần tự:380MB/s
  • BH 3 Năm

Sản phẩm liên quan