Ổ cứng SSD Vaseky V800 240GB 2.5 inch

750.000₫
  • Dung lượng:256 GB
  • Đọc/Ghi ngẫu nhiên:40k/75k IOPS
  • Đọc tuần tự:380MB/s
  • Ghi tuần tự:380MB/s
  • BH 3 Năm
  • Dung lượng:256 GB
  • Đọc/Ghi ngẫu nhiên:40k/75k IOPS
  • Đọc tuần tự:380MB/s
  • Ghi tuần tự:380MB/s

Sản phẩm liên quan